Privacyverklaring

Wijzijnwolf.nl (gevestigd aan Oranjelaan 2, 7316 AL Apeldoorn) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In deze privacyverklaring leest u hoe wij veilig met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

1. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wijzijnwolf.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • zakelijke communicatie
  • het versturen van digitale producten naar e-mailadres
  • het versturen van fysieke afgenomen producten naar woon- of bedrijfsadres
  • het versturen van digitale offertes of facturen

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • bedrijfsinformatie;
  • gegevens over uw bezoek aan onze website; en/of
  • overige gegevens die u tijdens contact met ons doorgeeft.

3. Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.

Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen. Wij maken gebruik van G Suite voor onze e-maildienst, en hebben met deze dienst een verwerkersovereenkomst afgesloten.

4. Derden

Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijzijnwolf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijzijnwolf.nl

Mail ons!