Website ontwerp & bouwproces

Je hebt een idee of plan en wil dit werkelijkheid laten worden. Dit kan totaal iets nieuws zijn of een up-grade van een website die al reeds bestaat. Wat de situatie ook is, wij vinden het belangrijk dat je alvast een kijkje kan nemen in hoe zo’n traject er ongeveer uitziet.


1. Intake gesprek

Tijdens dit gesprek maken we kennis, verzamelen we informatie, proberen we een ‘klik’ te vinden en uiteraard enthousiast te worden over het geheel. Hierbij zal er altijd een grafisch ontwerper en een programmeur aanwezig zijn zodat er direct er direct over vraagstukken gespard kan worden. De haalbaarheid wordt besproken en waar nodig advies gegeven of ideeën voorgelegd. Met voorkeur is het plan zo concreet mogelijk.

2. Wireframes

De verzamelde informatie vertalen we naar een functioneel ontwerp, ook wel wireframes genoemd. -Wireframes zijn vergelijkbaar met een plattegrond van een huis waar de grafisch details missen-. De opbouw wordt in grote lijnen bepaald, functionele onderdelen worden ondergebracht en de navigatie en benodigde pagina’s zijn helder. Het doel van de wireframes is het creëren van een logische en passende fundering voor de website.

3. Concept ontwerp

In deze fase wordt de huisstijl (o.a. gebruik logo, lettertype en kleurenpalet) bepaald. De huisstijl wordt vervolgens doorgetrokken over 1 a 2 pagina’s van de wireframes en zoeken een gebalanceerde samenhang tussen de functionele onderdelen, foto’s, afbeeldingen en teksten. Wanneer beide partijen enthousiast zijn trekken we de stijl verder door naar de overige pagina’s. Wanneer je niet tevreden bent is extra aansturing van belang.

4. Definitief ontwerp

In veel gevallen loopt het definitief ontwerp iets parallel aan het concept ontwerp. Feedback wordt doorgevoerd en onderdelen worden ‘getweaked’ totdat ze akkoord/definitief zijn. Het hoeft dus niet perse te betekenen dat de rest van de website zich in dezelfde fase bevindt. Vaak kunnen die zelfde tweaks doorgevoerd worden op andere onderdelen en ontstaat er een herkenbaar patroon binnen de website wat zeer belangrijk is.

5. Bouw website

Tijdens de ontwikkelingsfase wordt het definitieve ontwerp vertaald naar code. Binnen 1 a 2 weken ontvang je inloggegevens waarmee de bouw kan worden gevolgd. Hoe verder we zijn hoe meer kennis je zal kunnen maken met de back-office. De een-na-laatste fase betreft het testen van de website op de verschillende browsers. Wanneer afgerond wordt de website op akkoord gelanceerd op het definitieve domein.